Vår webbplats,"SCC Fönsterrenovering", är dedikerad till att erbjuda högkvalitativa tjänster för fastighetsägare som behöver renovera sina fönster. Vi förstår att vackra och fungerande fönster är avgörande för att både förbättra utseendet på en fastighet och se till att den är energieffektiv. Vårt team av erfarna fönsterrenoverare är experter på att återställa och reparera fönster till sitt bästa skick. Lita på oss för att göra din fönsterrenovering en smidig och framgångsrik process.


Bevara och underhålla befintliga lösningar i stället för nyproduktion

Fönsterverkstad.

SCC-Fönsterrenovering utför uppdrag inom målning:

Målningsarbeten, fönsterrenovering och fasadmålning, panellagningar.

Linoljefärg Engwall & Claesson/ Claesson linoljekitt eller LA Seal,

SoudalSeal Tradition och Beckers färg/ fönstersystem. 

Nedan, Bilder från några genomförda projekt. 

Blyinfattade glas, privat kund.         Kyrk fönster.                                      Före och efter bilder privat kund.                                   Fastighet byggd 1908,                                                                                                                                                                                                                                            linoljefärg, privat kund.

Byta eller renovera fönster?


Renovera Fönster Många funderar på om de ska byta eller renovera de gamla fönstren i sommarstugan eller på huset. Energisparmässigt går det att spara cirka 1 W/m²•K genom att helt byta fönstren men du kan spara lika mycket på att byta ut glasrutorna.


Vid en fönsterrenovering till energiglas påverkas också utseendet på fönstret mindre.


Kostnadsmässigt inklusive arbete och montering och är det omkring 30-40% billigare att renovera fönstren jämfört med att köpa ny så valet är ganska enkelt - Fönsterrenovering är billigare och energimässigt lika bra som att byta hela fönstret.


Vanligtvis tar ett fönster 6 - 8 h att renovera.


Dock så ska du fråga dig om det är lönsamt att byta till energiglaskassetter eller om du bara ska byta ut glaset i bågarna. 


För en sommarstuga med totalt 10kvm fönsterrutor och som har en temperatur inomhus under det kalla halvåret av 5 grader så är besparingen omkring 200kw/h per år.


Om ni har omkring 20 grader året om i villan/ stugan ger detta en besparing av 800kw/h per år. En fördel med att göra en fönsterrenovering och byta till 2-glas eller 3-glaskassetter är att solavskärmningen blir bättre samtidigt som bullret dämpas.


Källa: https//www.fonsterrenovering.info/ 

Dock så ska du fråga dig om det är lönsamt att byta till energiglaskassetter eller om du bara ska byta ut glasrutorna.