Termiskt Sprutade Metallskikt/ Metallisering:

- Oberoende inspektion (visuell)  på installerad sprutad och svetsad beläggning.

     Slumpmässiga tjockleksmätningar och fotodokumentation. 

- Fullständig tjockleksrapport med fotodokumention.  

- Vi erbjuder kvalitetskontroll under applicering av sprutade metallskikt. 

- Visuell inspektion på oskyddade pannväggar/ rör, överhettare etc.

    Korrosion samt slitagekontroll. 

- Inspektion av svetsade ytor innan metalliseringsapplikation

   Svetsfel: smältdiken, sprickor, porer, etc. ojämnheter som kan orsaka bindningsfel vid       metalliseringsapplikation. 

Övriga tjänster inom Industri: 

- Blästring och målningsarbeten.

I samarbete med Häuser & Co GmbH sedan 2022.03.01

“Företagen SCC-AB och Häuser & Co GmbH -

Båda med lång erfarenhet av Thermal Spray Coatings – inleder ett samarbete för att implementera de beprövade termiska spraylösningarna som plasmasprutade överhettarrör eller laserklädda tubpaneler på den skandinaviska marknaden”.


Kontakta SCC-AB för mer information: soren.o.stutin@scc-ab.se 

         Plasmabeläggningar(som går att svetsa i)för skydd mot korrosion/ slitage, exempelvis:

      - Överhettare

      - Eco

      - Intrex

      - Sotblåsare

      - Övriga korrosion och eller slitage problemsområden där livstidsförlängning är aktuell. 

   Laserbeläggning(som går att svetsa i) för skydd av tubpanel, pannvägg: 

- Korrossionsskydd

- Slitageskydd