Renovera Fönster Många funderar på om de ska byta eller renovera de gamla fönstren i sommarstugan eller på huset. Energisparmässigt går det att spara cirka 1 W/m²•K genom att helt byta fönstren men du kan spara lika mycket på att byta ut glasrutorna.

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Byta eller renovera fönster?

vvvvvdet gällerllllll 

Vid en fönsterrenovering till energiglas påverkas också utseendet på fönstret mindre.

ghhdddd

Kostnadsmässigt inklusive arbete och montering och är det omkring 30-40% billigare att renovera fönstren jämfört med att köpa ny så valet är ganska enkelt - Fönsterrenovering är billigare och energimässigt lika bra som att byta hela fönstret.

Ett fönster tar omkring 6-8 timmar att renovera om du ska göra det själv efter att du har införskaffat allt material och alla verktyg.

Dock så ska du fråga dig om det är lönsamt att byta till energiglaskassetter eller om du bara ska byta ut glasrutorna.

För en sommarstuga med totalt 10 m² fönsterrutor och som har en temperatur inomhus under det kalla halvåret av 5°C så är besparingen omkring 200 kW/h per år.

Om ni har omkring 20°C året om i villan/ stugan ger detta en besparing av 800 kw/h per år. En fördel med att gör en fönsterrenovering och byta till 2-glas eller 3-glaskassetter är att solavskärmningen blir bättre samtidigt som bullret dämpas effektivare.

Källa: https://www.fonsterrenovering.info/