Verksamhetsbeskrivning/ Business description

Surface Cladding Consult Storfors AB business description: "Consulting services in surface cladding in industry and construction as well as painting services with compatible activities."

Swedish:

 "Konsulttjänster inom ytbeklädnad inom industri och bygg samt måleritjänster med därmed förenlig verksamhet."